O nas

AWM-Project  jest biurem projektowym specjalizującym się w szeroko rozumianym  zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej. W szczególności nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia:


  • sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,
  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych,
  • systemy kanalizacji sanitarnych: grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe  z monitorowaniem pompowni,
  • systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego – od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.

Na stałe, przy realizacji projektów współdziałamy z kilkunastoma branżowymi biurami projektowymi.

Wszystkie zlecenia, zarówno projekty przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej jak i wszelkie inwestycje gminne/miejskie oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, projekty ujęć wody wykonujemy z jednakową starannością.